• Минибук 15х15 - 11 000 р.
  • Фотокнига 20х20 - 17 000 р.
  • Фотокнига 25х25 - 22 000 р.
  • фотохолст 30х40 - 5000 р.
  • Фотохолст 40х60 - 7000 р.
  • Постер на пенокартоне 30х40 - 4000 р.
  • Постер на пенокартоне 40х60 - 6000 р.
  • Фолио на 2 фото - 7000 р.
  • Фолио на 4 фото - 8000 р.